Megállapodás fotó- és filmfelvétel felhasználásáról - Pécs

Megállapodás fotó- és filmfelvétel felhasználásáról

egyrészről a Formatex Kft.
H-1112 Budapest, Rétkerülő út 41.
adószám: 12070440-2-43
cgj. 01 09 660770
- a továbbiakban „Formatex Kft”

másrészről
- a rendezvényen PixBox fotóautomata szolgáltatást igénybevevő továbbiakban a „Résztvevő” között.

1. Megállapodás tárgya

A Formatex Kft.-nek szándékában áll az 2022.11.20-án az Árkád Pécs Bevásárlóközpontban fotózás/filmfelvétel során a Résztvevőről készített fotókat/filmfelvételeket (a továbbiakban „Ábrázolások”) saját maga vagy harmadik személyeken keresztül külső kommunikációjában és reklámcélokra, többek között brosúrákban, a https://jateksziget.hu/ honlapján, a Formatex Kft. tulajdonában lévő közösségi média és online felületeken, teljeskörűen felhasználni. A Résztvevő ezennel az Ábrázolások tervezett használatához az alábbi rendelkezések betartása mellett hozzájárul.

2. A Látogatónak az Ábrázolásokhoz való hozzájárulása
A Résztvevő ezennel nyilatkozik, hogy jelen dokumentum 2. oldalán a)-c) pontok alatt felsorolt, a Formatex Kft. részére biztosított jogokat az Ábrázolások felhasználására, átdolgozására, többszörözésére és átruházására vonatkozóan tudomásul veszi, és ahhoz hozzájárul.

3. A Formatex Kft. kötelezettségei

A Formatex Kft. gondoskodik arról, hogy a Résztvevő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje és egyéb személyes adata ne kerüljön közzétételre.

4. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése

A felek ezennel rögzítik, hogy a megállapodás teljesítésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről a Résztvevő az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének 13., 14. cikkében foglaltaknak megfelelő tájékoztatásban részesült.

2. ponthoz tartozó beleegyező nyilatkozat:

a. A Résztvevő ezennel a Formatex Kft.-vel szemben visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Formaex Kft. maga, vagy általa megbízott harmadik személyek az Ábrázolásokat időbeli, térbeli vagy tartalmi korlátok és ellenszolgáltatások nélkül a Formatex Kft. vagy az általa üzemeltetett kiskereskedelmi bolthálózatok és nagykereskedelmi egységek reklámcéljaira felhasználják. A fenti jogok Résztvevő által történő biztosítása tartalmaz minden ismert és ismeretlen használati módot és kiterjed az Ábrázolások hasznosítására és átdolgozására, részben vagy egészen, külön vagy más Ábrázolásokkal vagy egyéb elemekkel kapcsolva, mind a Formatex Kft., mind harmadik személyek számára tetszőleges példányszámban, és különösen az alábbi jogokra:

• a többszörözés joga, bármely formában (digitális, nyomtatott stb.) pl. reklámbrosúrákon, prospektusokban, stb, elektronikus adatbázisokba különösen Content Management rendszerekbe, elektronikus archívumokba, elektronikus adathálókra, intranetre, extranetre, internetre való feltöltéssel, beleértve a felhő alapú többszörözést valamennyi formátumban és valamennyi adathordozón,

• a terjesztés joga, bármely formában (digitális, nyomtatott stb.) pl. reklámbrosúrákon, prospektusokban, stb.

• a nyilvánossághoz közvetítés joga sugárzással és másként, bármely formában pl. a Formatex Kft tulajdonában lévő online felületeken (pl. social media és weboldalak) történő elhelyezéssel, és/vagy ún. közösségi média hálózatán (pl. facebook, twitter stb.).
• az átdolgozás joga, bármely formában (digitális, nyomtatott, stb.) ideértve a más művekkel vagy elemekkel (képek, filmek, szövegek, kommentek stb.) történő összekapcsolást és az azt követően feldolgozott formában történő hasznosítást, különösen a sokszorosítást, a terjesztést, a nyilvánossághoz közvetítést bármely formában (mint fent megnevezve).

b. A Formatex Kft. a fent nevezett használati jogokat a Résztvevő hozzájárulása nélkül is átruházhatja harmadik személyre.

c. A Formatex Kft. maga dönti el, hogy az Ábrázolásokat felhasználja-e illetve milyen formában, mikor, milyen gyakran használja fel, és hogy azokat ellátja-e illetve milyen formában látja el megfelelő név-, szerzői jogi megjelöléssel és/vagy forrásmegjelöléssel. A Résztvevő az Ábrázolások miatt nem támaszt semmilyen igényt.