Játékszabályzat – Bizonyítvány kampány

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos weboldalán, illetve a Játéksziget üzletekben a vásárlók számára „Mutasd be bizonyítványod!” címmel.
A játék időtartama: 2019. június 25. – július 15.

A játék menete:

5-ös érdemjegyeket tartalmazó 2018/2019. tanév végi bizonyítvány fotókat, vagy magát a bizonyítványt kell bemutatni a Játéksziget üzletekben, illetve vagy a bizonyítvány fotóját beküldeni a webshop@jateksziget.hu e-mail címre.

A kedvezmény a bemutatással egyidőben azonnal levásárolható bármelyik Játéksziget üzletben, illetve online beküldés esetén, egy akciós kuponkódot küldünk ki, mely a www.jateksziget.hu webáruházban váltható be 2019. augusztus 15-ig.

Minden 5-ös érdemjegyért 1% kedvezményt adunk, a dicséretért +1%. A példás szorgalomért és a magatartásért is jár 1-1% kedvezmény. Az első osztályos bizonyítványokban a kiválóan megfelelt értékelést számítjuk 5-ösnek.

A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik!

A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetők el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

 

Személyes adatok kezelése:

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább. A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A 'Jó bizonyítványért játék jár' elnevezésű promóció során gyűjtött személyes adatokat cégünk munkatársai kezelik a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Személyes adatait mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a szolgáltatás - kedvezmény érvényesítése- nyújtásának törvényes és indokolt céljaira, az Ön hozzájárulásának erejéig használjuk fel.

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, tehát amíg a szolgáltatást- kedvezmény érvényesítése- igénybe veszi, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A kedvezmények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.