Halloween Tökfaragó verseny - Játékszabályzat

Halloween Tökfaragó verseny - Játékszabályzat

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán az oldal felhasználói számára Halloween Tökfaragó verseny 2017. címmel.
A játék időtartama: 2017. október 17. – 2017. november 5.
Eredményhirdetés: 2017. november 7 . 10.00 óra


A játék menete:

A versenyre Halloweenre, saját kezűleg faragott tökökről készült fényképekkel lehet nevezni. A képeket a szülőnek elektronikus formában kell eljuttatnia Szervezőnek a jatek@jateksziget.hu  e-mail címen keresztül legkésőbb 2017. november 5. 24.00 óráig. Az e-mailben meg kell adni a beküldő játékos nevét és az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a Halloween Tökfaragó verseny megnevezést. Egy játékos csak egy fotóval nevezhet.

A fényképek folyamatosan kerülnek feltöltésre a Játéksziget Facebook oldalára, a Halloween Tökfaragó verseny 2017.elnevezésű fényképalbumba.

A határidőig beküldött fotók között sorsolás útján választjuk ki a nyertest 2017. november 7-én, 10.00 órakor. Ezen kívül díjazásban részesül még a legötletesebb fotót benevező Játékos is, A legötletesebb Tökfejet egy négytagú zsűri választja ki, melynek tagjai a Formatex Kft. munkatársai. A nyertesek díjai:

  • sorsolás útján kiválasztott nyertes díja egy Játéksziget ajándékcsomag 10 ezer forint értékben
  • zsűri különdíjasának nyereménye egy 10 ezer forint értékű Játéksziget vásárlási utalvány

A fénykép az jatek@jateksziget.hu  e-mail címre történő elküldése automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.
A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
A Résztvevő a fénykép elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kapott fényképet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán közzétegye.
A Játékos által a Jelentkezés keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

Nyeremények:

  • sorsolás útján kiválasztott nyertes díja egy Játéksziget ajándékcsomag 10 ezer forint értékben
  • zsűri különdíjasának nyereménye egy 10 ezer forint értékű Játéksziget vásárlási utalvány

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:
A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Formatex Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább.

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább. A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

A Formatex Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játéksziget Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.