Farsangi nyereményjáték - Játékszabályzat

Farsangi nyereményjáték - Játékszabályzat

 

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán az oldal felhasználói
számára Farsangi játék címmel.
A játék időtartama: 2018. január 31. – 2018. február 18. 24.00 óra
Eredményhirdetés: 2018. február 20. 10.00 óra

 

A játék menete:

A versenyre saját kezűleg készített farsangi jelmezbe öltözött, vagy saját kezűleg készített álarcot viselő gyerekekről (0-14 év között) készült fényképpel lehet nevezni. A fotót elektronikus formában kell feltölteni a Szervező hivatalos FB oldalára (www.facebook.com/Jateksziget.jatekboltok) egy privát üzenet formájában legkésőbb 2018. február 18. 24.00 óráig. Egy játékos csak egy fotóval nevezhet.

 

A határidőig beküldött fotók között az egyik nyertest sorsolás útján választjuk ki, a másik nyertest pedig a Játéksziget 4 tagú zsűrije választja ki. Eredményhirdetés 2018. december 20-án, 10.00 órakor lesz.

 

A nyertesek díjai:

  • 1-1 db 5000 Ft értékű Játéksziget vásárlási utalvány

 

A fénykép elküldése a Játéksziget hivatalos FB oldalára privát üzenetként automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.

 

A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

A Résztvevő a fénykép elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kapott fényképet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán közzétegye.

 

A Játékos által a Jelentkezés keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

 

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

 

Nyeremények:

  • 2 db 5 000 Ft értékű Játéksziget vásárlási utalvány

 

A nyerteseket egy FB üzenet formájában értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Személyes adatok kezelése:

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Formatex Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább.

 

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a játékosok által beküldött fotókat kihelyezze a Szervező hivatalos FB oldalára. A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

 

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

 

A Formatex Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játéksziget Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.