Bizonyítvány kampány - 2023

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos weboldalán, illetve a Játéksziget üzletekben a vásárlók számára „Mutasd be bizonyítványod!” játék címmel.
A promóció időtartama: 2023. június 15. – július 31.

A promóció menete:

A 2022/2023. tanév végi bizonyítvány fotóját vagy magát az eredeti bizonyítványt kell bemutatni a Játéksziget üzletekben, illetve a bizonyítvány fotóját beküldeni a webshop@jateksziget.hu e-mail címre.

A kedvezmény a bemutatással egyidőben azonnal levásárolható bármelyik Játéksziget üzletben, illetve online beküldés esetén, egy akciós kuponkódot küldünk ki, mely a www.jateksziget.hu webáruházban váltható be 2023. augusztus 31-ig. A bizonyítvány bemutatásával az azért járó kedvezményt a bemutató egyszeri alkalommal jogosult igénybe venni.

A Bizonyítvány bemutatásáért fixen 15% kedvezményt adunk és ezen felül a kitűnő bizonyítvány pedig +5% kedvezményt ér. Kitűnőnek számít egy bizonyítvány, ha minden tantárgyból, valamint magatartásból és szorgalomból is jeles eredménnyel zárja a gyermek a tanévet. A maximálisan szerezhető kedvezmény tehát 20%.
Tantárgyi és egyéb dicséretért nem jár plusz kedvezmény.

A bizonyítvány bemutatásával az azért járó kedvezményt a bemutató egyszeri alkalommal jogosult igénybe venni.

A kedvezmény más akcióval össze nem vonható, bomba áras, kedvezményes árú és Lego termékekre nem vonatkozik.

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • a Szervező, mint adatkezelő a Játékosok önként rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Promócióval összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a kedvezmény kupon átadása céljából a Promóció időtartama alatt kezelje;
  • A Promócióban résztvevők önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten és feltétel nélkül elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Promócióban résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a lenti elérhetőségek valamelyikén. Ezen kívül a Promócióban résztvevőt megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Promócióban résztvevő bírósághoz fordulhat. A Promócióban résztvevő az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

Az adatok kezelője:Formatex Kereskedelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; telefon: e-mail: webshop@jateksziget.hu )
Az adatkezelő határozza meg jelen Promóció feltételeit.

Az adatkezelés célja: Promóció szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a a kedvezmény biztosítása, tájékoztatás, kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: (i) Promócióban résztvevő neve; (ii) Promócióban résztvevő e-mail címe.


Az adatkezelés időtartama: a beküldéstől számított 90 (kilencven) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó jegyzőkönyvet számviteli okokból az adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerül.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: a Szervező marketing osztályának munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: A Promócióban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az adatkezelő a jelen szabályban foglaltak szerint kezelje.

Amennyiben a Promócióban résztvevő személyes adatainak törlését a Promóció időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Promócióban való minden jogosultságát elveszti, és a Promócióból kizárásra kerül.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a Promócióban résztvevő a Kuponkódot 2023. augusztus 31. napjáig nem használja fel, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Kik vehetnek részt a Promócióban?

A promócióban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A Résztvevő a Promócióban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetők el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A promócióban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A promóció szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A kedvezmények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon jelen szabályzat tartalma felől.


2023.06.14.
Formatex Kereskeledemi Kft.
Szervező