Sylvanian NYÁR fotópályázat

Játékszabályzat – Sylvanian NYÁR fotópályázat

 

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet „Sylvanian NYÁR” nyereményjáték címmel.

A játék időtartama: 2017. június 12. – augusztus 13.

Eredményhirdetés: 2017. augusztus 14. 10.00 óra

 

A játék menete:

A játékban részt vevőknek be kell küldeni olyan digitális fotókat, amelyen a Sylvanian Families állatai szerepelnek. Minden fotónak címet kell adni és maximum 300 karakterben le kell írni a történetet, hogy mit és kiket látunk a képen és mit csinálnak. Az állatokkal készülhet nyaralós fotó, vagy szelfi is, a fotókat és a rövid történeteket sylvanian.families@jateksziget.hu  e-mail címre kell beküldeni. A beküldött fotók mellé történet írása nem kötelező, de plusz pont jár érte a zsűri döntésénél.

 

A szervező fenntartja a jogot a nem megfelelő, tartalmilag közlésre alkalmatlan történetek visszautasítására, ezek a nyereményjátékban sem vesznek részt.

 

A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

 

A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

 

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

 

Nyeremények:

3 nyertes sorsolás útján kerül kiválasztásra, a következő 3 nyeremény egyikét nyeri:

1. Sylvanian Labrador kutyus család

2. Sylvanian Foltos cica család

3. Sylvanian Piros családi autó

 

A pályázatra érkezett alkotások közül a Játéksziget 3 tagú zsűrije különdíjastválaszt: 2017. augusztus 14 –én. A beküldött fotók mellé történet írása nem kötelező, de plusz pont jár érte a zsűri döntésénél.

 

Zsűri különdíjasának nyereménye: Sylvanian hétvégi ház

 

Sorsolás és eredményhirdetés: 2017. augusztus 14-én 10 órakor

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Személyes adatok kezelése:

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Formatex Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább.

 

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább. A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

 

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

 

A Formatex Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.

 

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játéksziget weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook