„Squeezamals” promóció részletes játékszabályzata

1. A Promóció szervezője:
a „Squeezamals” promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője, lebonyolítója a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) (székhely: 1037 Budapest, Bokor u. 15-21.), a továbbiakban: "Szervező".


2. A Promóció időtartama
A Promóció 2019. február 6- tól 10-ig tart.


3. A Promóció menete
A Játék menete: A promócióban résztvevő személy, a Játéksziget facebook oldalán feltett kérdésekre helyes választ ad. Így jogosulttá válik a 3 db Squeezamals kulcstartó egyikét megnyerni.
A nyeremények sorsolásának időpontja: 2019. február 11. A sorsolást Szervező véletlenszám generátor segítségével bonyolítja.
A nyerteseket Szervező emailben értesíti. Nyertesnek emailben közölnie kell személyes adatait, úgy mint név, lakcím és telefonos elérhetőség. Szervező kijelenti, hogy ezen adatokat kizárólag a nyeremény postázásához használja fel, semmilyen más egyéb promóciós célra azokat nem használja és harmadik félnek nem adja ki.
Amennyiben a nyertes a kiértesítést követő 14 napon belül nem reagál, úgy a nyereményétől elesik.
A nyereményeket Szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére.
A nyertes nyitott arra, hogy nyereményével fotót készít és azt elküldi Szervező részére az info@ jateksziget. hu email címre.
Szervező kijelenti, hogy a a Facebook-tól függetlenül gyűjti a tartalmakat és információkat.


4. Vegyes rendelkezések
A Szervezők a jelen Promóciós szabályzatban meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt nem adnak át. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók. A Szervezők, valamint a Szervezők által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A részletes Promóciós szabályzat elérhető a www.jateksziget.hu weboldalon, valamint a Szervező székhelyén. A Szervezők a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogadnak el.

Budapest, 2019 február 6.
Formatex Kft., 1112 Budapest, Rétkerülő utca 41.
Szervező