Smashers Challenge Játékszabályzat

Smashers Challenge nyereményjáték - Játékszabályzat

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot Smashers kihíváscímmel.
A játék időtartama: 2018. március 2. – 2018. április 30. 24.00 óra
Sorsolás: 2018. május 4. 14.00 óra

Eredményhirdetés: 2018. május 4. 15.00 óra

A játék menete:

A játékosnak meg kell próbálnia összetenni egy már korábban széttört Smash labdát és azt videóra venni. A nevezéshez az elkészült videókat fel kell töltenie valamilyen közösségi oldalra a #smasherschallenge hashtaggel ellátva úgy, hogy az minden felhasználó számára látható legyen, legkésőbb 2018. április 30. 24.00 óráig. Egy személy csak egy videóval nevezhet.

A játék időtartama alatt nevezett videók feltöltői között 3 db-os Smashers szettek kerülnek kisorsolásra, míg az a játékos, akinek a videó alapján a leggyorsabban sikerül a labdát összetennie, egy 50.000 Ft értékű Smashers szettet nyer

A nyilvánosan, #smasherschallenge hashtaggel feltöltött videó automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.

A videó nyilvános és #smasherschallenge hashtaggel történő feltöltésével a Játékos automatikusan kijelenti, hogy amennyiben még nem múlt el 18 éves, úgy a videó elkészítése és annak játékba történő nevezése, valamint a közösségi oldalakra történő feltöltése törvényes gondviselőjének hozzájárulásával történt.

A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Játékos a videó nyilvános és #smasherschallenge hashtaggel történő feltöltésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kapott videót a Szervező által üzemeltetett hivatalos Facebook, Instagram és weboldalain, valamint Youtube csatornáján közzétegye.

A Játékos által a Jelentkezés keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

Nyeremények:

  • 10 db 3 db-os Smashers szett
  • 50 000 Ft értékű Smashers játékszett

 

A nyerteseket a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán keresztül értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Formatex Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább.

A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

A Formatex Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsánvisszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.


A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játéksziget Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.