Mistakos kihívás

Játékszabályzat
Mistakos kihívás


A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet „Mistakos kihívás” címmel.


A játék időtartama: 2018. március 24. 10.00 – 18.00 óra

Sorsolás: 2018. március 26. 11.00 óra


A játék menete:


A játék időtartama alatt a Szervező játéküzleteiben lehetőséget ad a Mistakos ügyességi játék kipróbálására. A játékban résztvevők feladata, hogy minél több székből álló széktornyot építsenek fel. Többször is lehetséges próbálkozni és az elért legjobb eredmény megadásra kerül az erre a célra létrehozott kvízlapon. A nyeremények a Mistakos játékban résztvevők, a kvízlapon megadott kérdést megválaszolók, illetve az adatokat hiánytalanul kitöltők között kerülnek kisorsolásra.


Sorsolás 2018. március 26-án, 11.00 órakor lesz.


A Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.


A Játékos által a kvízlapon megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.


A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.


Kik vehetnek részt a játékban?


A játékban kizárólag magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt.


Nyeremények:


7 db Mistakos


Szervező a nyerteseket a kvízlapon megadott e-mail címen értesíti, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak.  A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

Személyes adatok kezelése:


A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játékokat biztosító Trefl Hungary Kft és a szervező Formatex Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További személyeknek a Trefl Hungary Kft és a Formatex Kft. ezen információkat nem adja tovább.


A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. A Trefl Hungary Kft és a Formatex Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.


Kik nem vehetnek részt a játékban?


A játékban nem vehetnek részt a Trefl Hungary Kft és a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.


A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.


A Formatex Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.


Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.


A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.