BEN10 ajándék táska szabályzat

„BEN10 táska ajándékba” promóció részletes játékszabályzata

 

1. A Promóció szervezője:
a „BEN10 táska ajándékba” promóció (a továbbiakban: "Promóció") szervezője, lebonyolítója a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) és az EP Line Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bokor u. 15-21.), a továbbiakban: "Szervezők".

2. A Promóció időtartama
A Promóció 2018. november 16-tól 2018. december hó 31-ig vagy az üzletekben található készlet erejéig tart.

3. A Promóció menete
A Játék menete: A Játékos a Játéksziget üzletekben található Ben10 játékok minimum 11.000 forintot meghaladó vásárlásakor egy Ben10 promóciós táskát kap ajándékba a vásárolt termékek mellé. A promóció kizárólag Ben10 játékok vásárlása esetén alkalmazható a készlet erejéig vagy a promócióban megjelölt időszakban.

4. Vegyes rendelkezések
A Szervezők a jelen Promóciós szabályzatban meghatározottakon túlmenő egyéb nyereményt nem adnak át. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más nyereményre át nem válthatók. A Szervezők, valamint a Szervezők által a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A részletes Promóciós szabályzat elérhető a www.jateksziget.hu weboldalon, valamint a Szervező székhelyén. A Szervezők a Promóció lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Promócióval kapcsolatos reklamációt nem fogadnak el.

Budapest, 2018 november 16.
Formatex Kft., 1112 Budapest, Rétkerülő utca 41.
EP Line Kft., 1037 Budapest, Bokor utca 15-21.
Szervezők